1)     Čo znamená skratka IoT ?

Je to skratka z angličtiny Internet of Things teda internet vecí, predstavuje to prepojenie a využitie zariadení, ktoré sú pripojené do internetu a dokážu tak vzájomne zdielať údaje, komunikovať medzi sebou, alebo ich odovzdávať a slúžiť ako zber údajov pre centralizované, alebo decentralizované systémy riadenia a zberu dát, napr. SCADA. Najčastejšie sa jedná o rôzne snímače, kamery, iné systémy od výrobných strojov až po riadenie budov a domácností, alebo automobilov.

2)     Čo znamená M2M ?

Stroje a zariadenia, ktoré dokážu navzájom komunikovať pre dosiahnutie vytýčenej úlohy bez zásahu človeka a zdielať potrebné informácie potrebujú spoločné komunikačné rozhranie, takéto rozhranie nazývame "stroj stroju" - M2M (Machine to Machine).

3)     Čo znamená Industry 4.0

Je to súčasný trend rozvoja automatizácie a výrobných procesov prevažne v priemysle. Nejedná sa o konkrétnu technológiu, alebo konkrétneho výrobcu, je to skôr akési smerovanie a princíp riadenia procesov. Teda využitie IT a kybernetických technológií a ich prepojenia s reálnym svetom. Táto téma je veľmi obšírna a jej rozvoj je ešte len na začiatku.

V zásade ide o ďalší stupeň automatizácie a industrializácie, kedy aj úkony ako napr. čo vyrábať a kedy to vyrábať, kedy objednať ďalší materiál do výroby a pod. preberá automatizovaný systém a človek je už len informovaný o konaní systému s možnosťou zásahu. Idea industry 4.0 v sebe synergicky spája mnoho technológií a medzi najdôležitejšie patrí aj IoT a M2M.

4)     Čo je to RS232/485/422 a aký je medzi nimi rozdiel ?

Jedná sa o sériový port, alebo rozhranie, prvé bolo RS232 využívané hlavne v PC a ostatnej elektronike. RS232 je napäťová linka, to znamená že prenos informácie sa vykonáva zmenou napätia na jednotlivých vodičoch. Z väčšiny dnešných PC už tento port takmer zmizol. Orientačný dosah RS232 po linke z dôvodu veľkého útlmu napäťovej linky je cca 20m v závislosti od podmienok a použitom kábli. Celkovo sa môže využívať až 9 vodičov plus vonkajšie tienenie. V praxi však mnoho zariadení využíva iba dva vodiče pre vysielanie a príjem voči tretiemu ako signálovej zemi a ostatné určené pre riadenie komunikácia nevyužívajú a komunikácia je riadená programovo.

Modifikáciou vznikli mladšie varianty a to RS485 a RS422. Tieto sa uplatnili a stále uplatňujú najmä v priemysle, predovšetkým RS485, nakoľko sa jedná už o prúdovú linku jej dosah môže byť až 1200m. RS485 využíva iba dva vodiče a k tomu signálovú zem, dokopy teda tri. A RS422 využíva štyri vodiče plus signálovú zem, dokopy teda päť.

5)     Čo je to LoRa, LoRaWAN a aký je medzi nimi rozdiel ?

Skratka LoRa je z anglického Long Range teda dlhý dosah, musíme rozlišovať medzi pojmami LoRa a LoRaWAN. LoRa označuje druh bezdrôtovej komunikácia v Európe v pásme 433MHz a 868MHz, Cieľom tejto technológie je prenášať relatívne malé množstvo údajov iba v istých intervaloch, napríklad niekoľkokrát denne s cieľom minimalizovať spotrebu na strane vysielača. Takýto koncept je navrhnutý predovšetkým pre využitie v IoT zariadeniach pre zber dát. Napríklad snímač teploty pôdy ak pošle údaje iba raz za niekoľko hodín na vzdialenosť cca až niekoľkých kilometrov je schopný odovzdať dáta a to aj v zastavanom prostredí, a dokonca s malou batériou môže fungovať celý rok. Dlhý prenos a odolnosť voči rušeniu je zabezpečená pomocou metódy prenosu Spread Spectrum, teda rozprestretého spektra. Bezpečnosť prenosu je možné zabezpečiť šifrovaním.

Zatiaľ čo LoRa je fyzická vrstva v rámci štruktúry siete, LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) je komunikačný protokol postavený na architektúre fyzickej vrstvy LoRa. Protokol LoRaWAN je voľne dostupný, aby sa zabezpečila spolupráca zariadení od rôznych výrobcov. LoRaWAN protokol je spravovaný neziskovou organizáciou pozostávajúcou v súčastnosti z viac ako 100 členov rôznych firiem, prevažne výrobcov LoRaWAN zariadení. Táto organizácia má názov LoRa Alliance. 

LoRaWAN je komunikačný protokol využívajúci LoRa fyzickú vrstvu v bezdrôtovej komunikácií. LoRa architektúra fyzickej vrstvy pojednáva o tom ako sa majú vysielať a prijímať údaje bit po bite, zatiaľ čo LoRaWAN protokol pojednáva o tom aká má byť štruktúra týchto dát a ako obsluhovať komunikáciu medzi zariadeniami. V ponuke nášho e-shopu je možné nájsť LoRa prevodníky využívajúce LoRaWAN protokol, ale aj LoRa prevodníky využívajúce iné komunikačné protokoly, dané individuálnymi výrobcami. Presné informácie preto vždy preto hľadajte v popis konkrétneho produktu.